0000 000 000 RRR 1234 rrr DDD yyyy 000 000 000 000
Kalpler Allah'ı Zikretmekle Huzur Bulur.


Tesbihci Bülent Usta- Tesbih Üstadı