Ad Soyad:
Telefon:
Mesaj Konusu:
E-Mail:

Bize Mesajınız:
<% islem = Request.Querystring("GET") %> <% IF islem = "" THEN %> <% End If %> <% IF islem = "Send" THEN adsoyad = Trim(Request.Form("adsoyad")) meslek = Trim(Request.Form("meslek")) telefon = Trim(Request.Form("telefon")) email = Trim(Request.Form("email")) mesaj = Trim(Request.Form("mesaj")) IF adsoyad ="" OR email = "" OR mesaj = "" THEN hata = "Formda boş alan bırakmayınız.

Forma başlıkları kırmızı renkle yazılmış olan alanların doldurulması mecburdur.
Lütfen geri dönüp bu alanları eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurunuz." HATAVAR Response.End END IF If Len(email) < 5 Then bIsValid = "False" Else If Instr(1, email, " ") <> 0 Then bIsValid = "False" Else If InStr(1, email, "@", 1) < 2 Then bIsValid = "False" Else If InStrRev(email, ".") < InStr(1, email, "@", 1) + 2 Then bIsValid = "False" End If End If End If End If IF bIsValid = "False" THEN hata = "Email adresiniz geçersiz

Lütfen geçerli ve kullanıma açık bir email adresi girin." HATAVAR Response.End end if body="Adı Soyadı: "& adsoyad &"
Mesaj Konusu: "& meslek &"
Telefon : "& telefon &"
E-Mail : "& email &"
Mesaj : "& mesaj &"" Set Mail = Server.CreateOBject("JMail.Message") Mail.Charset = "ISO-8859-9" Mail.Logging = True Mail.Silent = True Mail.From = ""& email &"" 'Site email adresiniz Mail.FromName = ""& email &"" 'Sitenizin adi Mail.AddRecipient "info@tesbihcibulentusta.com" 'Formun gelecegi mail adres Mail.Subject = "Bülent Ustanın Dikkatine" 'Mesajinizin sabit basligi Mail.HTMLBody = body Mail.Send mailserver Set Mail = Nothing Response.Redirect "tesekkur.asp" Set RS = Nothing END IF %> <% SUB HATAVAR %>
<%=hata%>
[ Geri Dön ]
<% END SUB %>