FİLDİŞİ

FİLDİŞİ
FİLDİŞİ
Kodu: 11

Fildişi,bilindiği üzere filin savunma aracı olarak kullandığı kemiksi yapılı,uzun dişleridir. İlkçağdan bu yana süs eşyaları yapımında kullanılmıştır. Harun Reşid’in Charlemagne’a hediye ettiği satranç takımı, Phidias’ın Atina Parthenon’u heykelleri fildişinden yapılmıştır.