fildişi

fildişi
fildişi
Kodu: tesbih24

Fildişi,bilindiği üzere filin savunma aracı olarak kullandığı kemiksi yapılı,uzun dişleridir. İlkçağdan bu yana süs eşyaları yapımında kullanılmıştır. Harun Reşid’in Charlemagne’a hediye ettiği satranç takımı, Phidias’ın Atina Parthenon’u heykelleri fildişinden yapılmıştır. 


1701470808.2754